Freie Termine Oktober 2024

01.10

11:00 Uhr Heide

 

02.10 Frei

03.10 Frei

04.10 Frei

 

05.10 

09:00 Uhr Watt-Wald 

13:00 Uhr Heide

 

06.10

09:00 Uhr Watt-Wald 

13:00 Uhr Wald

 

07.10

09:30 Uhr Watt-Wald 

13:00 Uhr 1 Stunde

 

08.10

10:00 Uhr Watt

13:00 Uhr Heide

 

09.10

10:00 Uhr Watt

13:00 Uhr 1 Stunde

15:00 Uhr Wald 

 

10.10

10:30 Uhr Watt-Wald 

14:00 Uhr Wald 

 

11.10

11:00 Uhr Watt-Wald 

15:00 Uhr Heide

 

12.10 ausgebucht

 

13.10 

13:00 Uhr Watt-Wald 

16:30 1 Stunde

 

14.10 

12:30 1 Stunde

14:30 Uhr Watt

 

15.10 

12:30 Uhr Wald

15:30 Uhr Watt

 

16.10

11:00 Uhr Wald

14:00 Uhr 1 Stunde

16:15 Uhr Watt

 

17.10

12:00 Uhr Heideritt

 

18.10

11:00 Uhr 1 Stunde

13:00 Uhr Wald 

 

19.10

09:00 Uhr Wattritt ausgebucht 

12:00 Uhr 1 Stunde

14:00 Uhr Wald

 

20.10

09:00 Uhr Watt-Wald

13:00 Uhr Wald

 

21.10

09:30 Uhr Watt

12:30 Uhr Heideritt

 

22.10 ausgebucht

 

23.10

10:30 Uhr Watt-Wald

 

24.10

11:00 Uhr Watt-Wald

 

25.10

11:30 Uhr Watt-Wald 

 

26.10

12:00 Uhr Watt-Wald

15:30 Uhr Heideritt

 

27.10 ausgebucht

 

28.10 -03.11 Urlaub